Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo Państwa oraz Waszych podopiecznych jest dla nas najwyższą wartością oraz priorytetem

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wdrożyliśmy dodatkowy szereg dobrych zasad higieny i bezpieczeństwa, które pozwolą cieszyć się udaną współpracą w tym wymagającym i trudnym czasie.

 • Pracownicy odbyliszkolenie z zasadzachowania czystości, higieny i są zobowiązani do ich przestrzegania - są to między innymi regularne dokładne i częste mycie rąk, dezynfekcja stanowiska pracy, sprzętu używanego do wykonywania swoich obowiązków.
 • Pracownicy są wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki, płynydezynfekcyjne, codzienne pomiary temperatury po przyjściu do pracy.
 • Kierowcy każdorazowo po opuszczeniu placówki klienta dezynfekuje ręce, a powierzchnie załadunkowe aut dezynfekujące są codziennie po zakończonej pracy.
 • Pracownicy firmy są zobowiązani do poinformowania kierownictwa firmy o przebytym zakażeniu COVID-19, przebytej kwarantannie lub bezpośrednim kontakcie z osobą chorą.
 • Pracownicy firmy w przypadku, gdy ktoś z ich domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji wysyłany jest na urlop.
 • Przed wejściem do firmy znajduje się płyn dezynfekujący dla osób z zewnątrz (dostawcy itp.) a godziny dostaw nie kolidują z godzinami wydawania posiłków. Przebywanie osób trzecich w firmie ograniczone jest do absolutnego minimum przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja, pomiar temperatury)
 • Proces dostaw został ograniczony do minimum.
 • Wszystkie thermoboksy każdorazowo przed wyjazdem doklienta i po odbiorze są myte i dezynfekowane.
 • Preferujemy przekazywanie korespondencji (menu,faktury)drogą mailową.
 • W miarę możliwości prosimy o przygotowanie ciągu komunikacyjnego pod kątem dostawy w sposób, który nie będzie kolidował z osobami trzecimi.
 • Ze względów higienicznych preferujemy sposób pakowania wyłącznie w naczynia jednorazowe.

Z poważaniem, Zespół Gastrohouse

GASTROHOUSE MARCIN CHODUBSKI , UL. AZALIOWA 18, CIESZYŃSKIEGO 1A,GDAŃSK TEL. 570 828 848