Transport gotowych potraw

do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza budynkiem, w którym zostały one przygotowane, odbywa się w warunkach gwarantujących pełne bezpieczeństwo tych potraw. Chodzi tu zarówno o zabezpieczenie przed zagrożeniami biologicznymi, jak również fizycznymi i chemicznymi. 

Przewożone potrawy są zabezpieczone przed najważniejszymi zagrożeniami, a mianowicie - zanieczyszczeniami mogącymi przedostać się z otoczenia, jak również utratą wymaganej temperatury, w przypadku transportu potraw gorących. Dlatego Gastrohouse zapewnia zarówno odpowiednie pojemniki do przewożenia jak i właściwe środki transportu. 

Transportowana żywność jest umieszczona w opakowaniach jednostkowych (np. jednorazowych pojemnikach wykonanych z tworzyw sztucznych) jak również w zbiorczych pojemnikach/kontenerach transportowych. Uzależnione jest to od rodzaju posiłku, od temperatury jej serwowania, od ilości przewożonych posiłków i od życzenia odbiorcy. 

Środki transportu, którymi przewożone są posiłki, to specjalnie do tego celu przystosowane samochody wpisane w protokoły kontrolne sanepidu.