Poznaj Naszą Drużynę

Firma cateringowa jest tak dobra, jak ludzie, których zatrudnia. Zatrudniamy przyjaznych i entuzjastycznych ludzi, którzy kochają to, co robią.
Ludzie są naszym głównym atutem i są rzeczywiście napędzani zmianami, które wprowadzają w usługach dla naszych klientów.

Zapewniamy, że wszyscy pracownicy Gastrohouse mają wymagane szkolenie w zakresie usług cateringowych w tym dotyczące żywienia najmłodszych naszych klientów. Zachęcamy naszych pracowników do zdobywania coraz wyższych umiejętności i kwalifikacji, aby zoptymalizować jakość świadczonych usług.

Praca w rozwijającej się firmie daje naszemu zespołowi większą dumę i satysfakcję z wykonywanej pracy. Bez nich nie było by tej firmy!!!